Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Alfabet balony A-Z

Instrukcja gry: Alfabet balony A-Z

Alfabet balony A-Z to propozycja gry zarówno dla najmłodszych jak i nieco starszych dzieci. Dzięki niej dzieciaki poznają świat liter w ciekawy sposób, ćwiczą wyobraźnię oraz pamięć, a starsze uczą się ortografii oraz literowania.
Utrwalenie alfabetu
Ustaw dzieci w rzędzie, każde po kolei podchodzi do litery wskazanej przez Ciebie.
Literowanie słów
Możesz podzielić uczestników na dwie rywalizujące grupy lub wybrać pojedynczych zawodników, którzy stoczą „pojedynek” między sobą. Grupy/zawodnicy wymyślają dla przeciwnika słowo do przeliterowania np. nazwy rzeczy, ale również nazwy miasta, kraju lub trudniejsze z dyktanda. Punkt zdobywa grupa/uczestnik, która prawidłowo wykona zadanie, gramy do 5 punktów. Dodatkowo grę możesz urozmaicić korzystając ze zdjęć lub kart, które losują zawodnicy. W tym przypadku zadaniem będzie przeliterowanie słowa widniejącego na wylosowanej karcie.
Poznawanie samogłosek i spółgłosek
Wybierz osoby, które będą skakały odpowiednio na spółgłoski lub samogłoski wypowiadając głośno ich brzmienie. Pozostała grupa dzieci może powtarzać prawidłowo wypowiedziane brzmienia liter.
Wymyśl słowo
Przygotuj: kredę oraz woreczki z grochem (kapsle, kamyczki) W odpowiedniej odległości narysuj kredą linie rzutu. Podziel dzieci na dwie grupy. Jedna osoba z grupy rzuca woreczek na plansze alfabetu, przeciwnicy mają za zadania znaleźć słowo rozpoczynające się od litery, na którą spadł woreczek.
W przypadku nieco starszych dzieci grę możesz urozmaicić wprowadzając różne kategorie słów np. rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki itd. Możesz również wzbogacić grę podwórkową o wyzwanie polegające na tworzeniu zdania rozpoczynającego się danym słowem lub na wymyśleniu więcej niż jednego słowa na daną literę.
Dzięki grze alfabet dzieci mogą także poćwiczyć języki obce. Jeśli chcesz, możesz dodać do tej gry również nieco ruchu fizycznego. Wystarczy, iż linie rzutu narysujesz nieco dalej od planszy alfabetu, a gracz, który odgadnie prawidłowo literkę będzie musiał w jak najkrótszym czasie odzyskać woreczek z planszy i wrócić na linie rzutu, aby
powtórzyć wyzwanie. Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej słów np. w ciągu 5 minut. Aby zaangażować pozostałych uczestników, możesz podzielić ich na grupy, w tym przypadku woreczek przekazywany jest kolejnej osobie w danej drużynie. Wygrywa ta, która najszybciej wykona zadanie.
Nauka ortografii
Przygotuj: katy z zapisanymi słowami. Podziel uczestników na dwie grupy.
Każda z grup losuje słowo, które będzie musiała przeliterować skacząc na odpowiednie pola z literami. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów za bezbłędnie
przeliterowanie słowa.
Znajdź słowa w swoim otoczeniu
Ustaw dzieci w rzędzie. Przechodząc przez cały alfabet od A-Z każde kolejne dziecko wyszukuje nazwy czegoś ze swojego otoczenia rozpoczynające się na daną literkę, po czym
musi przeliterować dane słowo skacząc na odpowiednie pola z planszy.
Literuj w Grupie (Grupowe – Literowanie)
Podziel uczestników na grupy np. 4 osobowe. Wytypuje po dwie drużyny, które będą ze sobą rywalizowały. Zadaniem drużyny jest wymyślenie 5 słów składający się z tylu liter, ilu zawodników posiada przeciwna drużyna. W tym przypadku będzie to 5 słów składających się z 4 liter. Następnie zawodnicy z drużyny tworzą słowa wskazane przez przeciwników ustawiając się na planszy – jeden uczestnik staje na jednej literze. Gracze muszą trzymać się
za ręce, jeżeli odległość między mini jest za duża mogą użyć chusty, sznurka itd. Wygrywa ta drużyna, która w najkrótszym czasie ukończy zadanie.
Jak najwięcej słów
Przygotuj: 5-6 woreczków grochem. Podziel zawodników na dwie drużyny. Jedna z drużyn rzuca woreczkami na plansze, a druga ma za zadania stworzyć ze wskazanych
przez woreczki liter jak najwięcej wyrazów. Możesz podnieść poziom trudności ograniczając czas na wykonanie zadania np. do 10 min. lub wskazać dodatkowe litery (np. A, I, T, W), które zawodnicy muszą wykorzystać tworząc wyrazy.

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa alfabet balony A-Z wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 
Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach:
na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych, przy temperaturze powietrza od 5 st. C do 30 st. C, przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C, wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.

#68
Wymiary pola gry w centymetrach
27 21 26x
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest