Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Gra w kapsle

Gra w kapsle – tor do gry w kapsle 

Bardzo popularna w latach 80-tych gra podwórkowa, wykorzystująca kapsle od butelek. Istnieje wiele jej rodzajów,
których cechą wspólną są właśnie kapsle, wprawiane w ruch po płaskiej powierzchni za pomocą pstrykania palcami.
Do gry najczęściej wykorzystuje się kapsle zalane woskiem, plasteliną lub gipsem (czasem jeszcze dodatkowo dociążane
np. monetami). Dodatkowo kapsle, bardzo często są zdobione w wymyślny sposób.

Wyścig pokoju

Minimalna ilość zawodników- 2 osoby. Zawodnicy pstrykają na zmianę swoje kapsle, wygrywa ten, kto pierwszy swoimi
kapslami pokona tor przeszkód lub wyznaczoną trasę. Wypadnięcie kapsla poza wyznaczoną trasę jest karane cofnięciem
ruchu. Z tego powodu przewagę mają kapsle dodatkowo obciążone , trudniej wpadające w niekontrolowane toczenie.

Tandem

Wersja dla maksimum 5 graczy. Każdy z graczy porusza się 2 kapslami. Ruchy każdego z graczy polegają na przesuwaniu
jednego z kapsli za pomocą drugiego. Pstryknięcie jest ważne tylko wtedy, gdy jeden z kapsli przesunie drugi. Wygrywa
ten zawodnik, którego oba kapsle przekroczą, jako pierwsze linię mety.

Wybijanka

Każdy z graczy musi wybić kapsle przeciwnika ustaloną ilość razy. Po osiągnięciu tego celu należy jak najszybciej zmierzać
do mety. Jeżeli przy wybijaniu oba kapsle wypadają poza tor – wybicie jest zaliczone, a następnie kapsle wracają na miejsce, które
zajmowały przed ruchem danego gracza.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy).

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 

Wymiary pola gry w centymetrach
140 940
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest