Menu
Produkty

Pole do koszykówki. Koszykówka dla dzieci – ćwiczenia i propozycje zabaw.

KOSZYKÓWKA DLA DZIECI – ĆWICZENIA

 

Koszykówka cieszy się dużą popularnością wśród dzieci. Zarówno w szkołach, jak i na osiedlowych placach zabaw. Poniżej prezentujemy ćwiczenia dla dzieci, wykorzystujące pole do koszykówki z materiału termoplastycznego i piłkę. Na pewno zabawy z piłką do kosza, są ciekawym pomysłem do wykorzystania na lekcjach w-f. Jednak śmiało można je wykonywać także samodzielnie lub w grupach. Np. na osiedlowym polu do koszykówki.

Ćwiczenia i zabawy z piłką do koszykówki powstały we współpracy z Michałem Sumarą – byłym trenerem koszykarskim, nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej i absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Wychowanie Fizyczne.

KOSZYKÓWKA DLA DZIECI – PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZENIA

 

GRA W „KRÓLA”

Przygotuj: Piłkę do koszykówki.

Wersja Łatwa
Najpierw stań w miejscu, gdzie zaznaczona jest cyfra 1. Twoim zadaniem jest trafić do kosza. Załóżmy, że trafisz. Możesz teraz przejść na następną pozycję – nr 2. Jeżeli Twój rzut był niecelny, musisz spróbować jeszcze raz z numeru 1, aż do skutku. Ważne, by trafić do kosza z każdej pozycji. Począwszy od nr 1 do 13.

Wersja Trudna
Gra zaczyna się w miejscu oznaczonym cyfrą 1 i polega na trafieniu do kosza, największą ilość razy. Jeżeli trafisz, możesz przejść na kolejną cyfrę – nr 2. Jeżeli ponownie Ci się uda, możesz przejść na cyfrę nr 3 itd. W przeciwieństwie do udanych rzutów, jeżeli nie trafisz do kosza, musisz cofnąć się o jedno pole w tył. I tak za każdym razem. Pamiętaj. Rzut celny przesuwa Cię na koleją cyfrę, a rzut niecelny, cofa Cię do tyłu. Twoim zadaniem jest dojść do cyfry nr 13 i wykonać celny rzut.

 

WIELOOSOBOWA GRA W „KRÓLA”

Wersja wieloosobowa – tak jak w wersji łatwej – każda osoba po celnym rzucie do kosza przesuwa się o jedną cyfrę w przód. Rzucamy zawszę na zmianę, według ustalonej kolejności. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza trafi z cyfry nr 13.

 

„OSOBISTY”

Przygotuj piłkę do koszykówki.
Wersja łatwa – stań na czerwonej linii na wprost kosza (linia rzutów osobistych). Twoim zadaniem jest wykonać 10 rzutów do kosza i policzyć, ile było celnych koszy.

 

„DWURĘKI BANDYTA”

Twoim zadaniem jest ustawić się na polu nr 6 – obok linii rzutów osobistych (z lewej strony) i wykonać 10 rzutów do kosza, raz prawą ręką, a następnie lewą ręką. Za każdym razem na zmianę. Policz ile razy udało Ci się trafić. Później to samo ćwiczenie możesz wykonać stojąc po prawej stronie od linii rzutów osobistych.

 

„ZWARIOWANY OSOBISTY”

W tą zabawę możesz bawić się sam lub z kolegami. Waszym zadaniem jest ustawić się obok linii rzutów osobistych (z lewej strony). Jednak zanim oddasz rzut do kosza, musisz wykonać zadanie dodatkowe, które wymyślisz sobie sam lub wymyśli kolega, z którym się bawisz. Koszykówka dla dzieci – przykładowe ćwiczenia do wykonania: pięć podskoków i rzut do kosza, obrót w prawo, obrót w lewo, a następnie rzut do kosza. Skok w prawo, skok w lewo, skok w przód, skok w tył i rzut do kosza, 5 „pajacyków”, 3 podrzuty piłki i rzut do kosza. Wygrywa osoba, która więcej razy oddała celny rzut.

 

„SPEEDY GONZALES”

Przygotuj – piłkę do koszykówki, kredę, stoper.
Przygotuj boisko – sam lub z kolegami wybierzcie cztery różne miejsca, z których będziecie rzucać do kosza. Ważne, by miejsca były od siebie oddalone i znajdowały się w różnej odległości od kosza. Zaznaczcie miejsca kółkami i wpiszcie w nie liczby od 1 do 4, zakładając, że 1 jest blisko kosza, a 4 jest najdalej od kosza. Zabawa trwa 1 minutę. Waszym zadaniem jest oddać w ciągu minuty jak najwięcej celnych rzutów do kosza, zaczynając od nr 1 po kolei do nr 4. Jeżeli trafisz z pozycji nr 1 zdobywasz 1 punkt. Trafiając z każdej następnej pozycji zdobywasz kolejne punkty. Należy sumować punkty. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie ich najwięcej. Przez minutę możesz oddać tyle rzutów, ile dasz radę w przeciągu 1 minuty.

 

„POCIĄG”

Przygotuj: zespół minimum 2-osobowy. Na początku ustawcie się blisko kosza, jedna osoba za drugą. Aby prawidłowo zaliczyć „pociąg”, wszystkie osoby ustawione w kolejce, muszą trafić do kosza. Jeżeli zadanie zostanie wykonane, możecie ustawić się w innym miejscu. Na przykład, dalej od kosza, z drugiej strony kosza itp. Możecie zwiększyć odległość między „wagonami” lub możecie podzielić się na dwie grupy i rywalizować między pociągami.

 

„WYŚCIGÓWKI”

Przygotuj: piłkę do koszykówki, pachołki i stoper (jeżeli nie masz pachołków możesz użyć innych przedmiotów typu plecak, koszulka).
Przygotuj grę: sam lub z kolegami ułóżcie z pachołków dowolny slalom jak na torze wyścigowym.
Gra podstawowa: na sygnał osoba ustawiona przy pierwszym pachołku startuje, wykonując slalom z jednoczesnym kozłowaniem piłki. Zadanie jakie otrzymuje każdy uczestnik gry, to wykonanie jak najszybciej slalomu i celnego rzutu do kosza. Mierzymy czas każdemu uczestnikowi.
Wersja trudniejsza: w trakcie kozłowania zmieniaj rękę kozłującą na prawą i lewą. Wykonaj slalom trzy razy pod rząd, pamiętając, że należy za każdym razem trafić do kosza. Zmierz swój czas. Rywalizuj z kolegami o to, kto z Was jest najszybszą „wyścigówką”.

 

ĆWICZENIA „RZUT Z BIEGU”

Przygotuj: piłkę do koszykówki. Zadanie polega na nauce rzutu z biegu po kozłowaniu.
Po pierwsze ustaw się poza łukiem (poza biało-czerwoną linią), po prawej lub lewej stronie kosza. Następnie rozpocznij kozłowanie w kierunku kosza. Po chwycie piłki obiema rękami, wykonaj dwa dodatkowe kroki, zgodnie z poniższą instrukcją. Zwróć uwagę, gdzie i w jakiej kolejności stawiasz kroki.

„Rzut z biegu” z prawej strony kosza: wykonaj odpowiednio pierwszy krok prawą nogą, drugi krok lewą nogą, a następnie z lewej nogi odbij się w górę i wykonaj rzut.

„Rzut z biegu” z lewej strony kosza: zaczyna się od lewej nogi, następnie wybicie z prawej i skok.

Staraj się całe ćwiczenie wykonać w biegu. Na początku w truchcie, a kiedy już opanujesz rytm kroków, postaraj się wykonać ćwiczenie w jeszcze szybszym tempie.

 

Pamiętajcie, że najważniejszą zasadą koszykówki jest trafiać do kosza !! 😊 

 

Z CZEGO WYKONANE JEST POLE DO KOSZYKÓWKI SMART PLAC?

Pole do koszykówki zawiera białe i czerwone linie oraz cyfry od 1 do 13. Gra podwórkowa wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej. Dlatego materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych. Jest to oznakowanie grubowarstwowe, dlatego jest znacznie trwalszym rozwiązaniem niż farba.

NA JAKIEJ NAWIERZCHNI MOŻNA ZAMONTOWAĆ POLE DO KOSZYKÓWKI? 

Zalecana nawierzchnia to np. nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Ze względu na fakt, że gry zgrzewa się z nawierzchnią palnikiem gazowym, nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

JAK WYGLĄDA MONTAŻ GIER PODWÓRKOWYCH Z TERMOPLASTU?

Grę podwórkową nakładamy na całkowicie suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę podwórkową koszykówka dla dzieci, umożliwiającą ćwiczenia z piłką, układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów – premarków. Następnie materiał termoplastyczny ogrzewamy palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wcześniejsze wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę. Po to, by wyeliminować nierówności i wypełnić naturalne spoiny nawierzchni. Więcej informacji na temat naszej technologii znajdziesz w KARCIE PRODUKTU PDF.

Wymiary pola gry w centymetrach
540 1020
Rzut poziomy
Koszykówka dla dzieci ćwiczenia. POLE DO KOSZYKÓWKI.
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest