Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Półkole do gier ruchowych

Instrukcja gry: półkole do gier ruchowych

Półkole do gier ruchowych jest idealną bazą do rozpoczęcia gier ruchowych poprawiających koordynację ruchową, celność czy zwinność.
Rzuty do celu
Przygotuj jedną szarfę lub hula-hop oraz woreczki z grochem. Ustaw dzieci na półkolu i rozdaj im woreczki. Naprzeciw półkola połóż w odpowiedniej odległości hula-hop lub szarfę. Zadaniem dzieci jest wrzucenie swojego woreczka do okręgu. Wygrywa to dziecko, które najwięcej razy celnie wrzuciło woreczek. Możesz zwiększać poziom trudności odsuwając koło po każdej rundzie coraz dalej.
Gra z piłką
Przygotuj piłkę oraz zestaw kilkudziesięciu pytań o trudności uzależnionej od wieku uczestników np. Jak nazywała się koleżanka Bolka i Lolka? Jak nazywał się pies, przyjaciel Garfielda? Jakie miasto jest stolicą Polski? Itd. Ustaw dzieci na półkolu, a jedną osobę z piłką postaw naprzeciwko w odpowiedniej odległości. Gracz z piłką rzuca po kolei piłkę do dzieci ustawionych na półkolu zadając im jednoczenie jakieś pytanie. Jeśli dziecko złapie piłkę i dobrze odpowie jest bezpieczne nic nie musi robić. Jeśli poda błędną odpowiedź lub nie złapie piłki musi wykonać zadanie, które dostanie od rzucającego piłką np. 10 przysiadów lub pokazać śmieszną minę.

Pobierz plik i poznaj pełną instrukcję!

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 
Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach:
na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych, przy temperaturze powietrza od 5 st. C do 30 st. C, przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C, wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.

Gra podwórkowa Półkole zawiera: linia gr. 15 cm, koło 14 el. śr. 25 cm

Wymiary pola gry w centymetrach
188 375
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest