Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Tablica numeryczna 1-100

Instrukcja gry: Tablica numeryczna 1-100

Liczenie w pamięci
Tablica numeryczna pomoże w nauce liczenia.
Przygotuj woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki). Jeden z uczestników zostaje sędzią. Pozostali uczestnicy walczą przeciwko sobie nawzajem. Sędzia rzuca woreczek z grochem, który ląduje np. na numerze 42, po czym wymyśla zadania matematyczne związane z tą liczbą (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielnie).
Uczestnik, który pierwszy odpowie poprawnie, zdobywa punkt.
Ta osoba, która jako pierwsza zdobędzie 3 punkty w następnej kolejce zostaje sędzią.
Policz i biegnij
Przygotuj woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki). Jeden z uczestników zostaje wyznaczony na lidera gry.
3-4 pozostałych uczestników trzymając woreczek z grochem staje w odległości ok. 10 metrów od planszy. Lider gry odczytuje zadanie np. jaką liczbę należy odjąć od 38, aby wynik dał 14? Uczestnik, który jako pierwszy podbiegnie i umieści swój woreczek z grochem na poprawnym wyniku 24, otrzymuje prawo do bycia liderem. Zadania mogą zostać urozmaicone w zależności od umiejętności graczy.
Sekretne rzędy
Podziel uczestników na drużyny. Zespół uczestników wyzywa na pojedynek drugą grupę. Uczestnicy jednej grupy stają na polach o numerach 2, 5 i 8. Druga drużyna musi odgadnąć kolejny numer danego ciągu liczb. Po odgadnięciu następuje zmiana.
Znajdź liczbę pierwszą od 1 do 100
Liczba pierwsza to liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.
Liczby pierwsze na naszej planszy to: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97.
Uczestnicy zadają sobie zadania polegające na znalezieniu danej liczby, np. podaj wszystkie liczby pierwsze od 1-50 lub 50-100.
Inne zadanie może polegać na zlokalizowaniu i zaznaczeniu wszystkich liczb pierwszych w jak najkrótszym czasie.
Zgadnij jaką liczbę mam na myśli
Uczestnik myśli o liczbie np. 50. Inny gracz musi odgadnąć tą liczbę zadając pytania oparte na działaniach matematycznych.
Wygrywa ten komu uda się zgadnąć zadając jak najmniej pytań.
Skacz po worek Przygotuj: woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki).
Gra toczy się pomiędzy dwoma zawodnikami. Przed rozpoczęciem gry, zawodnicy ustalają warunki po jakich polach można się poruszać, aby dotrzeć do woreczka z grochem. W tym celu mogą wykorzystać np. liczby tylko podzielne przez 3 lub podzielne przez 2 itd., liczby pierwsze, nieparzyste itp.
Jeden zawodnik rzuca woreczek z grochem, zadaniem drugiego uczestnika jest dotarcie do worka przy wykorzystaniu jak największej ilości pól, które są prawdziwe dla wskazanego wcześniej zadania.

Pobierz plik i zobacz pełną wersję instrukcji.

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 
Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach:
na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych, przy temperaturze powietrza od 5 st. C do 30 st. C, przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C, wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.

Wymiary pola gry w centymetrach
300 300
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest