Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Tor przeszkód nr 3

Instrukcja gry: Tor przeszkód nr 3

Tor przeszkód służy rozwijaniu sprawności motorycznej oraz ruchowej dzieci. Kształtuje poprawną postawę ciała podczas wykonywanych ćwiczeń oraz doskonali zwinność, szybkość, poruszanie się po wyznaczonej przestrzeni, ale również poprawia reakcję dziecka na sygnały wzrokowe, słuchowe i słowne.
Przygotuj woreczki z grochem, piłki, szarfy, hula-hop, pachołki itd. Ustaw dzieci w rzędzie i poproś aby pokonały tor podskakując np. na jednej nodze, lub tak, aby nie zrzuciły woreczka z grochem umieszczonego na ich głowie. Mierz czas, jaki zajmie dziecku prawidłowe pokonanie toru przeszkód.

Pobierz plik i zobacz pełną wersję instrukcji.

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 
Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach:
na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych, przy temperaturze powietrza od 5 st. C do 30 st. C, przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C, wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.

Wymiary pola gry w centymetrach
60 800
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest