Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Twister 48 szt.

Instrukcja gry: Twister 48 szt. 

Tradycyjny TWISTER 48 szt. – gra podwórkowa z materiału termoplastycznego.
W grze uczestniczy 3 zawodników. Jeden zawodnik odgrywa rolę sędziego. Gra odbywa się 1 na 1. Dwóch zawodników ustawia się na jednej ze stron planszy. Sędzia wskazuje (demonstrując sam ruch) gdzie zawodnik musi umieścić swoją rękę lub nogę. Np. prawa stopa na niebieskim polu. Gra trwa do momentu aż któryś z uczestników dotknie ziemi inną częścią ciała wyłączając ręce i nogi. Wybieramy wtedy nowego sędziego i kontynuujemy grę.
Gra w rzędy
Przygotuj: woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki) Plansza z 48 polami jest używana także do gry w “trzy z rzędu” bazującej na zasadach popularnej gry w kółko i krzyżyk.
Zawodnicy naprzemiennie umieszczają na polach woreczki z grochem lub kamienie. Pierwszy zawodnik, który zajmie 3 pola w jednej linii
(pionowej, poziomej lub po przekątnej) wygrywa.

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa twister 48 szt. wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 
Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach:
na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych, przy temperaturze powietrza od 5 st. C do 30 st. C, przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C, wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.

Gra Twister występuje w dwóch rozmiarach: 48 el. śr. 19 cm, 48 el. śr. 24 cm

Wymiary pola gry w centymetrach
19 48
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest