Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Węże i drabiny 1-25

Węże i drabiny 1-25

To wszechstronna gra, która pomoże dzieciom zrozumieć dodawanie, odejmowanie a nawet mnożenie. Element rywalizacji na świeżym powietrzu sprawi, że każdy potraktuje to jako świetną zabawę. Grę można dopasować do wymiarów terenu, przykładowe rozmieszczenie prezentujemy na zdjęciach.

Węże i drabiny 1-25
Przygotuj: kostkę do gry Dopuszczalna jest dowolna liczba uczestników. Gracz przesuwa się o ilość wyrzuconych oczek na kostce. Jeśli zawodnik ma szczęście i zatrzyma się na polu z podstawą drabiny, może wspiąć się do góry. Jeśli natomiast gracz nie ma szczęścia i zatrzyma się na polu z głową węża, przechodzi wówczas na koniec jego ogona. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do pola z liczbą 25.

Sekretne rzędy
Podziel uczestników na drużyny.
Zespół uczestników wyzywa na pojedynek drugą grupę.
Uczestnicy jednej grupy stają na polach o numerach 2, 5 i 8. Druga drużyna musi odgadnąć kolejny numer danego ciągu liczb. Po odgadnięciu następuje zmiana.

Znajdź liczbę pierwszą od 1 do 100
Liczba pierwsza to liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą. Liczby pierwsze na naszej planszy to: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97.
Uczestnicy zadają sobie zadania polegające na znalezieniu danej liczby, np. podaj wszystkie liczby pierwsze od 1-50 lub 50-100. Inne zadanie może polegać na zlokalizowaniu i zaznaczeniu wszystkich liczb pierwszych w jak najkrótszym czasie.

Zgadnij jaką liczbę mam na myśli
Uczestnik myśli o liczbie np. 50. Inny gracz musi odgadnąć tą liczbę zadając pytania oparte na działaniach matematycznych. Wygrywa ten komu uda się zgadnąć zadając jak najmniej pytań.

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 

Wymiary pola gry w centymetrach
150 370
Rzut poziomy
węże i drabiny gra podwórkowa
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest