Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Znaki drogowe piktogramy

Instrukcja gry: Znaki drogowe

Zabawa znaki drogowe polega na pokonaniu całej planszy gry, rozpoczynając od znaku „Szkoła”, a kończąc na znaku z napisem „Dom”. Po drodze należy poprawie odgadnąć znaczenia poszczególnych znaków drogowych (np. roboty drogowe, przejazd kolejowy, ustąp pierwszeństwa, skrzyżowanie dróg, przejazd kolejowy z zaporami, przejazd kolejowy bez zapór, zakaz wjazdu, stop itd.) oraz zastosować się do nich, jeśli to konieczne np. nakaz skrętu w prawo. Dzieci powinny też wiedzieć do jakich grup zaliczamy poszczególne znaki drogowe: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Świetna powtórka przed egzaminem na kartę rowerową.

 

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra podwórkowa wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej.
Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.
Jest trwały i bezpieczny.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 

Wymiary pola gry w centymetrach
35 60
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest