Menu
Produkty

Gry Podwórkowe: Gra w klasy duża

Gra w klasy duża

Przygotuj kamyczki lub kapsle oraz kredę. Gra w klasy duża rozpoczyna się w następujący sposób. Najpierw wyznacz linię w takiej samej odległości od cyfry 1, sprzed której każdy z zawodników będzie rzucał. Po rzucie na cyfrę 1, aby zaliczyć prawidłowo „pierwszą klasę” zawodnik powinien skakać po kolei na pola planszy w następujący sposób. Najpierw rozpocznij od pierwszej klasy. Musisz wskoczyć na jednej nodze, a następnie wskocz obunóż w rozkroku na pola oznaczone cyframi 2 i 3, po czym na 4 wskocz znowu na jednej nodze itd.

Na liczbie 10 dokonaj obrotu i wracając (skacząc analogiczne), zabierz kamyk z pola numer 1. Aby pierwsza klasa została zaliczona prawidłowo, nie możesz nigdzie podeprzeć się rękoma. Nie wychodź też stopą poza krawędź pola gry. Jeżeli wykonałeś wszystko prawidłowo, stań przed liną i rzuć kamień na pole numer dwa, aby zaliczyć „drugą klasę” tak samo jak uczyniłeś to wcześniej. Jeżeli nie trafisz kamyczkiem w odpowiednią „klasę”, zabierasz kamyk i czekasz na swoją kolej. Celem gry jest jak najszybsze zaliczenie wszystkich „dziesięciu klas”.

Z czego zrobione są gry podwórkowe?

Gra w klasy duża wykonana jest z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej. Właśnie dlatego materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.

Na jakiej nawierzchni można montować gry podwórkowe? 

Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma możliwości montażu gier na nawierzchni poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Gwarancja na gry z materiału termoplastycznego wynosi 24 miesiące.

Jak wygląda montaż gier podwórkowych?

Grę podwórkową nakładamy się na suchą i oczyszczoną nawierzchnię. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów. Następnie ogrzewa się grę palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaż gry na nawierzchniach z kostki bez użycia podkładu z masy chemoutwardzalnej powoduje pękanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie ma konieczności używania podkładu z masy chemoutwardzalnej, wystarczy zastosować primer. 

Wymiary pola gry w centymetrach
80 280
Rzut poziomy
gra w klasy duża
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest