Menu
Produkty

Miasteczko rowerowe projekt


Miasteczko rowerowe dostępne w ofercie Smart Plac to doskonała propozycja dla szkół oraz gmin. Składa się ze zminiaturyzowanych ulic, oznakowania pionowego i poziomego w formie linii oraz znaków drogowych. Dzięki temu umożliwia kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań na drodze. Takie rozwiązanie pozwala nauczyć dzieci i młodzież bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realistycznie przedstawić zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać, gwarantując przy tym świetną zabawę! Nasz zakres usług obejmuje koncepcję lub projekt miasteczka rowerowego, wykonanie kosztorysu, programu funkcjonalno-użytkowego, wizualizacji itp. Oferujemy także wycenę prac związanych z przygotowaniem nawierzchni, prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, przygotowanie i dostarczenie materiałów, przedznakowanie, oznakowanie poziome, dostawę i montaż oznakowania pionowego, sygnalizacji, gier podwórkowych z materiału termoplastycznego, małej architektury itp.

Miasteczko ruchu drogowego – usługi projektowe i wykonawcze Smart Plac:

– przygotowanie koncepcji miasteczka ruchu drogowego na podany wymiar lub wybór z bazy gotowych projektów,
– przygotowanie dokumentacji projektowej (np. program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany),
– kosztorys wykonania miasteczka ruchu drogowego,
– możliwość umieszczenia w projekcie miasteczka dowolnych gier podwórkowych z termoplastu Smart Plac,
– prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
– przygotowanie i dostarczenie materiałów,
– przedznakowanie,
– oznakowanie poziome: cienkowarstwowe lub grubowarstwowe chemoutwardzalne.

– oznakowanie pionowe: mobilne znaki drogowe mini na bezpiecznych podstawach gumowych lub znaki montowane na stałe (zabetonowane) lub w formie poziomych piktogramów termoplastycznych, słupki 48 mm ocynkowane,
– gwarancja na wykonane prace w zależności od zastosowanej technologii i rodzaju nawierzchni nawet do 5 lat.

Wymiary pola gry w centymetrach
różne rozmiary różne rozmiary
Rzut poziomy
Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram
Pinterest
Pinterest
Pinterest